Menu

Zakładanie spółek

Zakładanie spółek

Kancelaria Law & Care wspiera swoich klientów, którzy decydują się na prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego. Wybór spółki pozwala naszym klientom przedstawiać się potencjalnym kontrahentom, jako partnerzy poważni i godni zaufania. W zależności od wyboru rodzaju spółki, zmianie ulega forma jej rejestracji. Poniżej prezentujemy najpopularniejsze i najbardziej korzystne dla naszych klientów formy spółek.

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
  Najpopularniejsza forma prowadzenia działalności, ze względu na fakt że za zobowiązania spółki nie odpowiadają wspólnicy a sama spółka. Minimalny kapitał zakładowy musi wynosić 5000 zł i musi zostać on wniesiony w części równej, bądź nierównej przez wspólników. Co więcej wspólnicy bezpośrednio nie odpowiadają za prowadzenie spółki, organem za to odpowiedzialnym jest zarząd jedno, lub wieloosobowy. Wszystkie zasady funkcjonowania spółki są opisane w zawartej pomiędzy wspólnikami umowie.
 • Spółka komandytowa:
  Wspólnicy występujący w spółce komandytowej dzielą się na komandytariusza, który odpowiada przed wierzycielami do tzw. sumy komandytowej, oraz komplementariusza, który odpowiada całym swoim majątkiem, umowa spółki musi zostać spisana przed notariusze, zaś prowadzeniem działalności zajmuje się zasadniczo komplementariusz, natomiast komandytariusz może reprezentować spółkę jako pełnomocnik.
 • Spółka akcyjna:
  Spółka, której minimalny kapitał zakładowy musi wynosić 100 000 zł, natomiast wspólnicy, którzy w zależności od ilości posiadanych akcji mają mniejszy, bądź większy wpływ na spółkę. Ze względu na znaczne rozdrobnienie kapitału, oraz udziałów to zarząd spółki jest zobowiązany do jej reprezentacji i prowadzenia bieżących spraw. Zasady funkcjonowania spółki zostają określone w jej umowie, która musi mieć formę aktu notarialnego.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa:
  Spółka w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która odpowiada całym swoim majątkiem przed ewentualnymi wierzycielami. Oprócz tego, należy zwrócić uwagę na fakt, że spółka komandytowa nie podlega obowiązkowi odprowadzaniu podatku CIT. Należy jednak zaznaczyć, że założenie spółki.