Menu

Wierzytelności

Wierzytelności

Konsekwentna i efektywna kontrola finansowa przedsiębiorstwa poprzez monitoring płatności oraz działania windykacyjne.

  • Monitoring Płatności: Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapewnienia płynności finansowej firmy poprzez terminowość spłat zobowiązań. Prowadzone działania pozwalają na kontrolę spływu należności przez zwiększenie dyscypliny płatniczej odbiorców.
  • Windykacja: Ten sposób działania opieramy na negocjacjach z dłużnikiem przy zastosowaniu kompleksowych działań skłaniających go do polubownej spłaty należności. Podczas prowadzenia spraw windykacyjnych sporządzamy własną dokumentację rejestrową dłużnika, sprawdzamy jego sytuację finansową, stan majątku oraz monitorujemy i ustalamy harmonogramy spłat należności oraz terminowość ich regulowania. Indywidualne podejście do każdego dłużnika skutkuje uregulowaniem zobowiązań. Posiadamy możliwość upublicznienia długu, wskazując ewentualnym przyszłym kontrahentom dłużnika zagrożeniem brakiem wykonania zobowiązania.
  • Postępowanie Sądowe: Etap ten ma doprowadzić do uzyskania tytułu wykonawczego wraz z klauzulą natychmiastowej wykonalności, będącego podstawą do dalszych działań egzekucyjnych. Na tym etapie wspomagamy również działania komorników przez wcześniejsze ustalanie składników majątku dłużnika, a także kontrolujemy i monitorujemy czynności komorników sądowych.